ปลากระเบน (stingray)

ปลากระเบน (stingray)
  • อันดับปลากระเบน (Myliobatiformes) ได้แก่กลุ่ม กระเบนธง กระเบนนก
  • อันดับปลาโรนัน (Rajiformes) ได้แก่กลุ่ม ปลาโรนันและปลาโรนิน
  • อันนับปลาฉนาก (Order Pristiformes) ได้แก่กลุ่มปลาฉนาก
  • อันดับปลากระเบนไฟฟ้า (Order Torpediniformes) ได้แก่กลุ่มปลากระเบนไฟฟ้า
    ปลากระเบนมีพฤติกรรมการกินแตกต่างกันไปตามชนิด บางชนิดกินแพลงก์ตอน บางชนิดกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปลา หมึก บางชนิดกินสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น ฉลาม ปลากระเบนบางชนิดสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ปลากระเบนไฟฟ้า
ปลากระเบน (stingray)
ปลากระเบน (stingray)