ปลาดาว (starfish)

ปลาดาว (starfish)
ปลาดาว (starfish)
ปลาน่ารัก
ปลาน่ารัก
  • มีลำตัวแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาว
  • ด้านหลังมีตุ่มหินปูน ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป
  • มีปากอยู่ด้านล่างบริเวณ จุดกึ่งกลางของ ลำตัว
  • ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้น ๆ เรียงตามส่วนยาว ของแขนเป็นคู่ ๆ
  • เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดและเท้าท่อ
  • สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  • เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเล