ปลาสิงโต (Lionfish)

ปลาสิงโต (Lionfish)
ปลาสิงโต (Lionfish)
ปลาสิงโต (Lionfish)
  • ปลาสิงโตเป็นปลาที่มีพิษ พิษของปลาสิงโตอยู่ที่ก้านครีบแข็งทุกก้าน พิษของปลาสิงโตสามารถทำให้มนุษย์เกิดอาการปวดบวมแดงและชาได้ หากถูกปลาสิงโตทิ่มแทงควรรีบล้างแผลด้วยน้ำเกลือหรือน้ำทะเล และรีบไปพบแพทย์
  • ปลาสิงโตเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ปลาสิงโตเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทนทาน และสามารถผสมพันธุ์ได้
  • ปลาสิงโตเป็นปลาที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ปลาสิงโตช่วยควบคุมประชากรของแมลงน้ำและปลาขนาดเล็ก
  • ปลาสิงโตมีชื่อเรียกตามลักษณะของครีบที่กางออกคล้ายแผงคอของสิงโต
  • ปลาสิงโตเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร กินกุ้งหรือปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ปลาสิงโตสามารถกินปลาได้มากกว่า 20 ตัวต่อวัน
  • ปลาสิงโตเป็นปลาที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี ส่งผลให้ปลาสิงโตกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Species) ในบางพื้นที่ ปลาสิงโตสามารถทำลายระบบนิเวศและทำให้ปลาพื้นเมืองสูญพันธุ์ได้
  • ระมัดระวังในการดำน้ำหรือว่ายน้ำในบริเวณที่มีปลาสิงโตอาศัยอยู่
  • หากพบเห็นปลาสิงโต ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้
  • หากถูกปลาสิงโตทิ่มแทง ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำเกลือหรือน้ำทะเล และรีบไปพบแพทย์