เต่าทะเลสีเขียว

 • กระดองมีสีเขียวเข้มหรือน้ำตาลอมเทา
 • หัวมีขนาดเล็ก ปากแหลม
 • ขาทั้งสี่มีเล็บแหลมคม
 • หางยาว
 • พฤติกรรมของเต่าทะเลสีเขียว
 • เป็นสัตว์กินพืช
 • วางไข่บนชายหาด
 • สถานภาพของเต่าทะเลสีเขียว
 • เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ภัยคุกคามต่อเต่าทะเลสีเขียว

 • การล่าเต่าเพื่อเอาเนื้อและไข่
 • การจับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้ยง
 • การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย
 • วิธีอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว
 • ดำเนินมาตรการคุ้มครองเต่าทะเล
 • ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล